Plany_Premium

Plany_Optimum

 / 

Plany_Biznes

Sukcesja majątkowa

Sukcesja majątkowa zwana też „Planem Sukcesji” to innymi słowy świadome przekazywanie majątków między pokoleniami. W takich miejscach jak kraje Europy Zachodniej czy też Stany Zjednoczone Ameryki Północnej sukcesja jest znanym i powszechnie stosowanym instrumentem finansowo – prawnym. W polskiej rzeczywistości instrument ten, zaczyna dopiero istnieć i funkcjonować.

W warunkach polskich sukcesja majątkowa i jej planowanie są często lekceważone. Dzieje się tak ze względu na nieświadomość zapisów prawnych i konsekwencji jakie powodują w prawidłowym dziedziczeniu majątku – zarówno prywatnego jak i majątku firmy. Aby uniknąć przykrych konsekwencji sukcesji majątku w niepowołane ręce należy w pierwszej kolejności odpowiedzieć sobie na poniższe pytania, a następnie przygotować rzetelny plan spodkowy z udziałem specjalizujących się w tym podmiotów.

Zespół Doradców FCFG pomoże Ci we właściwym zaplanowaniu sukcesji majątkowej.
Wypełnij formularz – skontaktujemy się z Tobą.

Pytania pomocne przy kreowaniu „Planu Sukcesji Majątkowej”: