Kariera

Dobór indywidualnych narzędzi szkoleniowych

Nasze kilkunastoletnie doświadczenie w tej branży i wypracowane dobre praktyki  pozwalają nam na precyzyjną ocenę rozwoju kompetencji oraz dobór skutecznych metod rozwojowych.

Spółka organizuje szkolenia prowadzone przez własną kadrę, jak również zaprasza do współpracy zewnętrznych ekspertów z dziedziny sprzedaży, rynku kapitałowego, czy obsługi Klienta.

Wraz z osiąganiem kolejnych szczebli w  ścieżce kariery, nasi Doradcy otrzymują unikatowe i indywidualnie dobrane narzędzia rozwojowe: w tym dofinansowanie do specjalistycznych kursów, konferencji oraz studiów wyższych lub podyplomowych.  Znamy naszą kadrę zatem zakres zagadnień i narzędzi staramy się dobierać  indywidualnie, w szczególności  rozwijając i wzmacniając  naturalne predyspozycje i zdolności naszych współpracowników.

Ścieżka szkoleń FCFG: