Kariera

Partner Biznesowy

Ścieżka kariery, jaką oferujemy stwarza unikalne możliwości sukcesji zawodowej. Kolejne szczeble w karierze dają nie tylko prestiż awansu i poczucie satysfakcji, ale przede wszystkim są źródłem dodatkowych przywilejów i gratyfikacji, zarówno finansowych, jak i pozafinansowych.

Każdy z nas jest inny. I zgodnie z tą oczywistą konsekwencją, zmienne pozostają także nasze predyspozycje, charakter i upodobania. Mając to na uwadze opracowaliśmy unikalny Program Współpracy Partnerskiej, który dywersyfikuje ścieżkę zawodową kariery i zakłada, aż trzy różne drogi rozwoju.

Partner Biznesowy

Najwyższym pułapem sukcesji zawodowej w ramach Programu Współpracy Partnerskiej jest pozycja Partnera Biznesowego. Status ten jest osiągalny z poziomu każdego stanowiska po zrealizowaniu właściwej mu drogi awansu.

Dotarcie więc do niego wymaga zaangażowania oraz ukierunkowania na ustawiczny rozwój i systematyczną pracę. Uzyskanie poziomu partnerskiego to rodzaj najwyższej w hierarchii firmy nobilitacji zawodowej dowodzącej prestiżu i najwyższego poziomu zaufania firmy. Bycie Partnerem obok korzyści i przypisanych praw, niesie także ze sobą ściśle określone zobowiązania. Do głównych należy aktywny udział w opracowywaniu strategii rozwoju firmy oraz stałe wsparcie w procesie jej udoskonalania. Partner na mocy partycypacji w tworzeniu kluczowych dla firmy programów rozwoju otrzymuje prawa do udziału w zyskach wygenerowanych przez Spółkę.