Kariera

Manager Zespołu

Ścieżka kariery, jaką oferujemy stwarza unikalne możliwości sukcesji zawodowej. Kolejne szczeble w karierze dają nie tylko prestiż awansu i poczucie satysfakcji, ale przede wszystkim są źródłem dodatkowych przywilejów i gratyfikacji, zarówno finansowych, jak i pozafinansowych.

Każdy z nas jest inny. I zgodnie z tą oczywistą konsekwencją, zmienne pozostają także nasze predyspozycje, charakter i upodobania. Mając to na uwadze opracowaliśmy unikalny Program Współpracy Partnerskiej, który dywersyfikuje ścieżkę zawodową kariery i zakłada aż trzy różne drogi rozwoju.

Droga Managera Zespołu

Przeznaczona dla osób, w których drzemie potencjał dobrego szefa, chcących budować własny zespół, organizować jego pracę i motywować go.

To stanowisko wymaga pewnej synergii kompetencji i doświadczenia, połączonych z wysoko rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi. Zachowując te standardy dbamy o staranną weryfikację umiejętności i predyspozycji osób angażowanych do tej funkcji. Nasi Managerowie dysponują specjalistyczną wiedzą, potwierdzoną znajomością procesów, metod, narzędzi oraz systemu organizacji pracy. Umiejętności diagnostyczne i analityczne oraz zdolność interpretowania sytuacji i zachowań, pozwalają im właściwe odczytywać interakcje wewnątrz-zespołowe i stosować optymalne rozwiązania. Wiemy jak istotna rolę w procesie motywowania współpracowników odgrywają zdolności interpersonalne ich przełożonych. Dlatego pozostają one w obszarze szczególnej uwagi i doskonalenia. Dbamy o to, aby nasz system szkoleń wyposażał kadry w odpowiednie technologie i standardy komunikacji zespołowej.