Kariera

Dyrektor Sprzedaży

Ścieżka kariery, jaką oferujemy stwarza unikalne możliwości sukcesji zawodowej. Kolejne szczeble w karierze dają nie tylko prestiż awansu i poczucie satysfakcji, ale przede wszystkim są źródłem dodatkowych przywilejów i gratyfikacji, zarówno finansowych, jak i pozafinansowych.

Każdy z nas jest inny. I zgodnie z tą oczywistą konsekwencją, zmienne pozostają także nasze predyspozycje, charakter i upodobania. Mając to na uwadze opracowaliśmy Program Współpracy Partnerskiej, który dywersyfikuje ścieżkę zawodową kariery i zakłada, aż trzy różne drogi rozwoju.

Droga Dyrektora

Stanowisko to przeznaczone jest dla osób sprawdzających się jako przełożony oraz dobry strateg i organizator potrafiący koordynować pracę wielu zespołów. Jako osoba posiadająca klarowną i spójną z głównymi założeniami firmy koncepcję biznesową, realizuje ją konsekwentnie i systematycznie, skutecznie zarządzając działaniami zespołu.