Kariera

Doradca Finansowy

Rozpoczynając współpracę z nami, przystępujesz do programu rozwoju zawodowego, który oparty jest na kryteriach obiektywnych, zależnych jedynie od Twojego zaangażowania i pracy. Ścieżka kariery, jaką oferujemy stwarza unikalne możliwości sukcesji zawodowej, której warunki znane Ci będą już w dniu podpisania umowy. Kolejne szczeble w karierze dają nie tylko prestiż awansu i poczucie satysfakcji, ale przede wszystkim są źródłem dodatkowych przywilejów i gratyfikacji, zarówno finansowych, jak i pozafinansowych.

Każdy z nas jest inny. I zgodnie z tą oczywistą konsekwencją, zmienne pozostają także nasze predyspozycje, charakter i upodobania. Mając to na uwadze opracowaliśmy Program Współpracy Partnerskiej, który dywersyfikuje ścieżkę zawodową kariery i zakłada aż trzy różne drogi rozwoju.

Droga Doradcy Finansowego

Z uwagi na specyfikę kompetencji i wymagań właściwych tej ścieżce, jej szczególne przeznaczenie dostrzegamy dla osób o predyspozycjach sprzedażowych oraz ukierunkowanych na naukę i stały rozwój.

Nasi Doradcy uczestnicząc w procesie realizacji celów finansowych swoich Klientów, bazują na pewnych stałych elementach serwisu i określonych instrumentach analitycznych. Do ich zadań wpisanych w proces pracy z Klientem, należy zaliczyć: diagnozę potrzeb finansowych, analizę bieżącej sytuacji oraz dobór indywidualnych rozwiązań, dostosowanych do aktualnej kondycji Klienta oraz warunków panujących na rynku.

Z uwagi na cel, jakim jest budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z Klientami, poza przygotowaniem merytorycznym naszych Doradców, inwestujemy również w rozwój ich kompetencji interpersonalnych. Ze szczególną starannością traktujemy element skutecznej komunikacji z Klientem oraz jego profesjonalną obsługę.