Kariera

Etapy rekrutacji

„Sukces firmy budują ludzie. Poszukujemy dobrych, aby kształtować najlepszych.”

Dbając o najwyższą jakość i profesjonalizm świadczonych przez nas usług, z niezwykłą starannością podejmujemy decyzje w zakresie doboru osób do współpracy. Wysokie standardy stanowią dla nas wytyczną w selekcji i szkoleniu naszych przyszłych doradców. Dlatego tworząc kadrę First Class Financial Group, korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam na pełną weryfikację kwalifikacji i preferowanych postaw naszych potencjalnych współpracowników.

Proces rekrutacji składa się z kilku etapów:


 

APLIKACJA KANDYDATA – wszystkie aktualne oferty dotyczące prowadzonych projektów rekrutacyjnych, dostępne są na stronie internetowej FCFG oraz na wiodących portalach pracy. Przesłane aplikacje trafiają do Działu HR, gdzie po analizie dokumentów aplikacyjnych podejmowana jest decyzja o zaproszeniu do udziału w I etapie procesu rekrutacyjnego.

I SPOTKANIE REKRUTACYJNE – jego forma jest uzależniona od poziomu stanowiska i stawianych wymagań. Potencjalny kandydat może się spodziewać rozmowy z Przedstawicielem Działu HR, zadań typu case study, testów kompetencyjnych oraz sesji realizowanych w grupach.

II SPOTKANIE REKRUTACYJNE – zapraszane są na nie wybrane osoby, które pomyślnie przeszły wcześniejsze poziomy rekrutacji. Na drugim spotkaniu kandydat najczęściej spotyka się ze swoim potencjalnym przełożonym.

III SPOTKANIE REKRUTACYJNE – ma na celu ostateczną weryfikację kandydata oraz doprecyzowanie wzajemnych oczekiwań i warunków współpracy. Po tym etapie podejmowana jest decyzja dotycząca nawiązania współpracy.

Niezależnie od wyniku prowadzonej rekrutacji kandydat zawsze otrzymuje informację zwrotną po zakończonym procesie.

 

aktualne oferty