Plany_Biznes

Plany_Optimum

 / 

Plany_Premium

Kredyt / leasing / factoring

Kredyt
Dla wielu firm kredyty są jedyną możliwością, aby sfinansować inwestycję lub utrzymać płynność finansową. Przedsiębiorcy najczęściej korzystają z czterech rodzajów kredytów dla firm: kredytu inwestycyjnego, kredytu obrotowego, kredytu w rachunku bieżącym i linii kredytowej.
Uzyskanie kredytu dla firmy jest bardzo kłopotliwe, wymaga wielu zabezpieczeń oraz dopełnienia mnóstwa formalności. Pomagamy w płynnym uzyskaniu tego rodzaju finansowanie.

Leasing
Oferujemy firmom możliwość finansowania inwestycji bez konieczności pełnego angażowania środków własnych. Spłata rat leasingowych dokonywana jest z bieżących przychodów generowanych podczas używania leasingowanych przedmiotów.

Faktoring
Korzystne i szybkie finansowanie obrotowe dla Twojej firmy, które pomoże Ci poprawić jej płynność finansową, otrzymać środki finansowe dotychczas zamrożone w niezapłaconych, ale nieprzeterminowanych fakturach. Nasze produkty to:

Kontakt z Doradcą FCFG.

Programy medyczne dla pracowników

Bez względu na rodzaj i zakres prowadzonej działalności, sukcesy każdej firmy – jej zysk, pozycja na rynku, zależą przede wszystkim od pracowników. Firmy, które zdecydowały się na zaoferowanie swoim pracownikom grupowego ubezpieczenia zdrowotnego mogą zaobserwować bardzo wymierne korzyści. Wśród nich na uwagę zasługuje przede wszystkim spadek ilości zwolnień chorobowych, skrócenie okresu trwania chorób pracowników. Program zdrowotny daje niezwykle efektywne narzędzie wspomagające działania w sferze polityki personalnej i umacnia pozycję pracodawcy na rynku pracy.
Kwota płaconej składki stanowi dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
W ramach tego rodzaju programów pracownik zyskuje dostęp do wszystkich specjalistów i badań. Dostaje też pomoc, gdy musi leżeć w szpitalu. Pomoc może przybierać różny charakter:

Ochrona prawna bieżącej działalności firmy

Ochrona prawna to unikatowe rozwiązanie gwarantujące asystę i pomoc prawnika w rozwiązywaniu problemów prawnych w firmie, czasem pomoc w przygotowaniu dokumentów. To także gwarancja na pokrycie kosztów prowadzenia sporów prawnych w sprawach objętych ubezpieczeniem.
Wartością dodatkową jest nielimitowany telefoniczny dostęp do wykwalifikowanych prawników, którzy udzielają na bieżąco porad prawnych lub procesują dokumenty. Istotą programu jest ochrona prawnych interesów związanych z prowadzeniem firmy zatrudniającej pracowników (bez względu na branżę), a także interesów prawnych związanych z wykonywaniem wolnego zawodu w rozumieniu przepisów prawa. Stawka ubezpieczenia jest kalkulowana w zależności od wybranej sumy ubezpieczenia, poziomu rocznych przychodów firmy i liczby zatrudnianych osób, ale zawsze jest niższa niż koszt prowadzenia przeciętnej sprawy w sądzie. To wygodny i tani sposób na fachową prawną pomoc.

Efektywne inwestycje środków firmowych

Twoja firma ma nadwyżki kapitałowe, które chcesz ulokować bezpiecznie i z zyskiem? Potrzebujesz produktów finansowych niedostępnych w bankach? Masz specjalne oczekiwania dotyczące zabezpieczenia jej majątku? Chciałbyś efektywnie pomnażać nadwyżki finansowe bez konieczności blokowania ich na wiele lat?
Na bieżąco śledzimy najlepsze rozwiązania dla inwestycji środków firmowych. W naszej ofercie znajdziesz produkty finansowe renomowanych firm inwestycyjnych, a nawet produkty omijające rynki kapitałowe. Sam określasz czas, który Cię interesuje oraz stopy zwrotu jakie chciałbyś osiągnąć. My pomagamy znaleźć rozwiązania spełniające Twoje wymagania.

Zabezpieczenia majątku firmowego

Ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa jest podstawowym ubezpieczeniem, jakie powinien posiadać każdy podmiot gospodarczy. Podczas spotkania z naszym Doradcą zdefiniują Państwo mienie, które jest dla Państwa najważniejsze i zdarzenia, które uznają Państwo za najbardziej zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu firmy.
Na tej podstawie dostosujemy zakres ubezpieczenia i inne parametry uwzględniając specyficznych potrzeb przedsiębiorcy. Poza pełnym katalogiem możliwych do ubezpieczenia ryzyk nazwanych ubezpieczenie to może również obejmować tzw. „wszystkie ryzyka”.

Ubezpieczenie OC polega na ochronie przed konsekwencjami szkód wyrządzonych przez Twoją firmę osobom trzecim w związku z prowadzoną przez Ciebie działalnością lub posiadanym majątkiem.